Replika dėl lietuviškosios skolos

Maniau, kad Česlovas Iškauskas rimtesnis žurnalistas. Kai kurie jo straipsniai teisingai atspindi tikrovę. Tik ne šis, paskelbtas delfi.lt rugsėjo 26 d.: „Pabėgėliai iš Lietuvos: kada atiduosime skolą?“

Valdžia žurnalistų, politologų, psichologų, net kunigų pastangomis visokiais būdais bando įtikinti visuomenę, kad reikia priimti tuos, Iškausko žodžiais tariant, „tegul kitos kultūros, papročių ir ne tokio tviskančio intelekto“ žmones, nes Vokietijoje jie niekaip negali sutilpti, o Europos Sąjungos sienos visiškai nesaugomos. Daug niekų prirašyta, televizijų laidose prikalbėta apie būtiną pareigą, atjautą, žmogiškumą, apie lietuvių tautos tamsumą, nejautrumą kito žmogaus skausmui, kitų kultūrų ir rasių nepažinimą...

Gėdykimės ir nesipriešinkime Europos Sąjungos prievartai, kvieskime nepažįstamus neaiškius pabėgėlius į savo šeimas, užleiskime laisvus kambarius ir net butus, pradėkime galvoti apie mečečių, mokyklų statybą, mokykimės jų papročių ir kalbų, nes jie juk „ne tokio tviskančio intelekto“ ir lietuvių papročių bei kalbos neišmoks.

Iškauskui irgi reikia kažką svaraus parašyti, kad pabėgėlių simpatikų (premjeras Algirdas Butkevičius sako – 51 procentas, bet aš tuo netiku) padaugėtų. Žurnalistas galvojo galvojo ir sugalvojo. Reikia tų lietuvių skeptikų, homofobų (taip neretai mes vadinami) tiesiai paklausti: „Kada gi Lietuva atsimokės už šimteriopai didesnio lietuvių pabėgėlių srauto prieglaudą Vakaruose?“ Pasirodo, mes nuo XIII amžiaus iki šių dienų tik bėgdavom ir bėgam, o mus Vakarai tik priglausdavo ir priglaudžia, ir vis už dyką.

Po tokio „išmintingo“ straipsnio premjeras galės su pasitenkinimu konstatuoti: jau beveik visi lietuviai pajuto pareigą atsidėkoti už tremtis, okupacijas, karus ir marus būtent dabar, pasak Iškausko, atsiradus tokiai tinkamai progai.

Bet apie saiką, padorumą irgi reikia pagalvoti. Beveik visi faktai nurašyti iš VDU Lietuvių išeivijos instituto svetainės. Iškauskas prie jų tik savo išvadas „pritempė“. Pagal jį, rusams, vokiečiams, lenkams irgi reikėtų dėkoti. Vieni priglaudė Mindaugo žudikus, sukilimų dalyvius, mūsų tėvus ir senelius prieš Antrąjį pasaulinį ir po jo, kiti prūsus, jotvingius, didikus, kunigaikščius (vieną net karaliumi išsirinko) ... Ypač dėkingi turėtumėm būti (ne tik mes) Šiaurės Amerikos indėnams, „užleidusiems“ savo namus didžiulėje teritorijoje, dabar vadinamoje JAV.  Ar ir Lietuvių išeivijos institutas mano, kad „Lietuvai reikia atsimokėti už šimteriopai didesnio lietuvių pabėgėlių srauto prieglaudą Vakaruose“?

2015.09.28; 05:52  

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje „Jungtinės Tautos mini savo 70-metį: ateities planai užtikrinant taiką, saugumą ir žmogaus teises“

Prezidentė Dalia GRYBAUSKAITĖ

Jungtinių Tautų (JT) 70-osios metinės – tai proga atnaujinti savo įsipareigojimus laikytis JT Chartijos idealų ir principų.

Šiandien šiems idealams ir principams iškyla tiek daug grėsmių visame pasaulyje.

Esame didžiausio po Antrojo pasaulinio karo žmonių perkėlimo liudininkai. Praėjusių metų pabaigoje dėl karų, konfliktų ar persekiojimo priverstų palikti namus žmonių buvo beveik 60 milijonų.

Didėja smurtinis ekstremizmas, kai teroristų grupių veiksmai įgyja naujo laipsnio brutalumą ir barbariškumą. XXI amžiuje grupuotės „Islamo valstybė“ nusikaltėliai vergų rinkose prekiauja moterimis ir mergaitėmis ir prieš jas yra smurtaujama neišpasakytai baisiais būdais.

Įžengėme į naują erą, kurioje primityviausios ir brutaliausios egzekucijos gyvuoja greta moderniausio informacinio, hibridinio ir kibernetinio karo.

Europos viduryje JT Chartija buvo pažeista be jokių pasekmių. Praėjusiais metais Rusija aneksavo Krymą. Kremlius siekia perrašyti istoriją ir perbraižyti pokarinės Europos sienas.

Net ir daugybės krizių bei saugumo iššūkių, su kuriais šiandien susiduria pasaulis, kontekste Krymo aneksija ir karinė agresija Rytų Ukrainoje išsiskiria dėl savo reikšmės tarptautinės taikos ir saugumo ateičiai.

Šie veiksmai yra smūgis pačiai tarptautinės teisės ir visuotinai pripažintų elgesio normų, kurios leido pasaulio visuomenei gyventi be pasaulinių karų septynis dešimtmečius, esmei.

Negalime vienu metu laikytis JT Chartijos ir ignoruoti jos pažeidimus.

Mūsų kolektyvinis nesugebėjimas ginti pagrindinių Ukrainos nepriklausomybės, suverenumo, vienybės ir teritorinio vientisumo principų turėtų toli siekiančių neigiamų pasekmių tarptautinei tvarkai. Okupuotose Ukrainos, Gruzijos ar Moldovos teritorijose gausu raudonųjų linijų, kurias nubrėžėme, bet dėl kurių niekada nesiėmėme veiksmų.

Mums vėlgi primenama, kad jei užsimerkiame prieš nusikaltimus, jie nedingsta, o plinta, auga ir pagaliau nugali.

Štai kodėl mūsų pareiga yra ginti tarptautinę ir humanitarinę teisę bei žmogaus teisių normas ir siekti atsakomybės, kai ši teisė ir normos yra pažeidžiamos.

Saugumo Tarybos rezoliucijos dėl Srebrenicos žudynių minėjimo ar tribunolo dėl MH17 lėktuvo numušimo vetavimas yra nepateisinamas ir įžeidžia aukų atminimą.

Jis taip pat kelia klausimų dėl tokios Saugumo Tarybos, kokia ji yra šiandien, tinkamumo. Kad išliktų pasitikėjimas Taryba, mažiausia, ką ji gali padaryti – tai nutraukti veto taikymą genocido, žiaurių nusikaltimų, nusikaltimų žmogiškumui ir karo nusikaltimų atvejais.

Kur būtume šiandien, jei Taryba būtų galėjusi užtikrinti tinkamą humanitarinę pagalbą Sirijoje? Jei ji būtų ėmusis priemonių nutraukti kasetinių sprogmenų naudojimą ir užtikrinti atsakomybę už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir jų niekinimą?

Saugumo Taryba to nepadarė ir milijonai sirų turėjo bėgti. Ginant nusikaltėlius, keturiais balsais vetavus rezoliucijas dėl Sirijos, nebuvo nieko padaryta, kad situacija būtų išspręsta. Todėl šiandien turime didžiausią humanitarinę krizę pasaulyje.

Tai pasaulinė krizė, į kurią turi reaguoti visas pasaulis. Jei nespręsime priežasčių, dėl kurių žmonės priversti bėgti iš savo namų, pavyzdžiui, įstatymų nepaisymo, represijų ir šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų, korupcijos ir netinkamo valdymo, masinės nelygybės ir marginalizacijos klausimų, šie srautai nesibaigs. Konfliktai tęsis.

Įstatymų nesilaikymas gimdo patį didžiausią blogį, ekstremistus, radikalus ir teroristus.

Negalime sau leisti, kad taip atsitiktų. Gyvename laikotarpiu, kai senus iššūkius ir grėsmes didina nauji iššūkiai ir pavojai. Sulaukusios 70-ies, Jungtinės Tautos turi būti prisitaikiusios prie XXI amžiaus realijų ir turėti reikiamų veikimo priemonių.

Jungtinės Tautos turi veikti daug geriau šalindamos pagrindines priežastis, o ne iškilusių problemų ir konfliktų simptomus.

Jos privalo turėti visas būtinas priemones ir pakankamai profesionalių darbuotojų, kad galėtų veikti asimetrinio ir hibridinio karo, informacinių karų ir didėjančio terorizmo pavojaus aplinkoje. Jos taip pat turi daug veiksmingiau dirbti prevencijos ir tarpininkavimo srityse, kad išsaugotų gyvybes ir išteklius.

XXI amžiuje pasauliui reikės stiprių Jungtinių Tautų, kurios būtų atsinaujinusios visose srityse. Arba turime veikti dabar ir formuoti globalizaciją per bendradarbiavimą ir partnerystę, arba būsime priversti reaguoti į globalaus pasaulio krizes ir konfliktus mums visiems daug didesne kaina.

Jungtinių Tautų neliks, jei žmonės nustos jomis tikėti. Praėjus septyniasdešimčiai metų po Jungtinių Tautų įkūrimo, savo aktyviais veiksmais turime parodyti, kad toliau tvirtai tikime šia mūsų bendra organizacija.

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė.

Informacijos šaltinis - lrp.lt

2015.10.01; 06:36

 

Kada liausimės pataikavę Armėnijai

Lietuviai – drąsi tauta. Nebijome kritikuoti nei pačių didžiausių, nei pačių agresyviausių valstybių. Vieni iš mūsų kritikuoja Rusiją, kiti peikia JAV, treti priekaištauja Europos Sąjungai. Jeigu reikia, lietuviai išbars net Kiniją... Įspūdis toks, kad Lietuva elgiasi kaip tikrai laisva šalis.

Draudžiama tema

Ir vis dėlto pasaulio žemėlapyje esama valstybės, kuri mums – tabu. Vengiame ją kritikuoti. Nenorime jos kritikuoti. Apie ją – arba gerai, arba nieko. Jeigu ir piktinamės, tai atsargiai, švelniai, girdi, ji „kitaip negalinti“, mat gyvena šalia pikto, neva ją bet kada užpulti galinčio kaimyno.

Tai – Armėnija. Sudėtingais Armėnijos – Azerbaidžano tarpusavio santykiais domiuosi ne vienerius metus, atidžiai seku, ką lietuviškos televizijos ir lietuviški laikraščiai skelbia apie šias dvi valstybes. Prisipažinsiu: nuoširdžiai nesuprantu, kodėl senų seniausiai Rusijos marionete tapusios Armėnijos veiksmai nekelia pasipiktinimo net tada, kai akivaizdžiai matome, jog Kalnų Karabachas iš Azerbaidžano atplėštas neteisėtai. O draugystės su Europa nuoširdžiai siekiantis, tarptautinius humanitarinius forumus, dainų konkursus bei Europos sporto žaidynes rengiantis Azerbaidžanas dažniausiai mūsų įvardinamas kaip įtartinas.  

Visų Armėniją nepelnytai liaupsinančių ir Azerbaidžaną nepagrįstai kritikuojančių faktų šiandien paminėti nepajėgsiu. Jų susikaupė tiek, kad sutilptų į storoką knygą. Dabar pateiksiu tik keletą labiausiai į akis krentančių faktų.

Azerbaidžaniečių pabėgėliai

Šiandien visai Europos Sąjungai aktuali pabėgėlių iš Sirijos, Irako ir Afganistano tema. Briuselio biurokratai, įskaitant ir Vokietijos kanclerę Angelą Merkel, nebežino, ko griebtis. O juk atsakymas - labai paprastas. Mokykimės iš Azerbaidžano. Žinoma, iš Sirijos ar Irako į Vokietiją bėgančiųjų padėties negalima aklai lyginti su pas saviškius 1988 – 1994 metais iš Kalnų Karabacho bėgusiais azerbaidžaniečiais. Viena situacija, kai pabėgėlis atsiduria tarp savų, ir visai kas kita, kai pabėgėliui tenka gyventi svetimoje žemėje.

Ir vis dėlto azerbaidžanietiška patirtis – vertinga. Rusijos ginkluotųjų pajėgų remiami armėnų smogikai iš gimtųjų namų išvijo maždaug milijoną azerbaidžaniečių. Vos aštuonetą milijonų gyventojų turinčiam Azerbaidžanui ši našta buvo nepakeliama. Juolab kad karo su Armėnija, o iš tiesų – su Rusijos Federacija, laikais Azerbaidžanas buvo neturtinga šalis.

Tačiau azerbaidžaniečiai elgėsi vyriškai – niekam nesiskundė, iš nieko pagalbos nesitikėjo. Su iškilusiais sunkumais patys susitvarkė. Ne tik rūpinosi saviškiais, bet taip pat priglaudė dešimtis tūkstančių pabėgėlių iš Čečėnijos ir Uzbekistano. O gal jau pamiršome apie neramumus Ferganos slėnyje bei Rusijos užpultą Grozną?

Šiandien Italijos, Graikijos, Vokietijos, Prancūzijos politikams oficialusis Baku galėtų pateikti puikių patarimų. Tačiau azerbaidžaniečių pabėgėlių tema Europai – nemaloni. Tektų pabrėžti, jog Kalnų Karabachas ir gretimi septyni rajonai, iš viso – 20 proc. žemių, atimti iš Azerbaidžano ne tik neteisėtai, bet ir naudojant į genocidą bei tarptautinius karo nusikaltimus panašias karines operacijas (pavyzdžiui, Hodžaly genocidas, kai per naktį buvo išžudyti šimtai azerbaidžaniečių moterų, vaikų ir senolių). Taip pat tektų pripažinti, jog dėl Armėnijos – Azerbaidžano priešpriešos pirmiausiai kalta ... Armėnija, nenorinti pažaboti savųjų teroristų, svajojančių apie Didžiosios Armėnijos nuo jūros iki jūros sukūrimą azerbaidžaniečių, turkų ir gruzinų žemėse. Taip pat paaiškėtų, jog per pastaruosius du dešimtmečius ES nieko konkretaus, apčiuopiamo nenuveikė, padėdama Azerbaidžanui susigrąžinti tai, kas jam akivaizdžiai priklauso remiantis tarptautinėmis sutartimis bei konvencijomis.

Žmogaus teisės

Kita subtili tema – „žmogaus teisės“. Akis bado europarlamentaro Petro Auštrevičiaus pozicija. Šių metų birželio 5 dieną leidinyje 15min.lt jis paskelbė straipsnį „Apie „švarų žaidimą“ ten, kur mindomos žmogaus teisės“. Lietuvos politikas tvirtino, jog Europos žaidynės Azerbaidžane negalimos, nes šioje šalyje nepaisoma žmogaus teisių.

Sutinku, Azerbaidžane negali būti idealios tvarkos, nes idealios tvarkos nėra net pačioje demokratiškiausioje Europos Sąjungos valstybėje. Idealios tvarkos nėra ir Lietuvoje. Tačiau kodėl Europa iškart puola skambinti pavojaus varpais, vos tik oficialusis Baku kam nors iš saviškių iškelia baudžiamąją bylą? Azerbaidžane nėra nė vieno svetimo agento, kuris būtų prisidengęs kilniais tikslais? Azerbaidžane nėra nė vieno svetimųjų agento, kuris siektų azerbaidžaniečius sukiršinti tarpusavyje arba Azerbaidžane gyvenančias tautines bendrijas nuteikti prieš valstybę? Nejaugi tarp Azerbaidžane veikiančių maždaug trijų tūkstančių oficialiai registruotų nevyriausybinių organizacijų nėra tokių, kurioms nesvarbu, ką ir už ką kritikuoti, kurioms svarbiausia – prisigrobti kuo daugiau finansinės paramos iš pačių įvairiausių šaltinių?

Štai Lietuvos saugumo tarnybos atlieka kratas mūsų mokyklose, ieškodamos neleistinų ryšių su agresyviąja Rusija, lietuviškasis VSD domisi internete antiamerikietiškus pareiškimus kryptingai rašančiais žmonėmis, lietuviškoji Temidė atidžiai stebi antivakarietiškus mitingus dirbtinai organizuojančius „žmogaus teisių mylėtojus“. Tačiau juk nė vienas įžvalgus pasaulio politikas nekaltina Lietuvos, esą ji „mindo žmogaus teises“.

Tuo tarpu Azerbaidžanui taikomi visai kitokie reikalavimai. Pabandykime sudėlioti priešingą situaciją: tai Azerbaidžano specialiosios tarnybos atliko kratas mokyklose, kur mokosi ne tik azerbaidžaniečių, bet ir lezginų, talyšų, kurdų vaikai. Tikriausiai lengva įsivaizduoti, kokia pasipiktinimo banga kiltų Briuselyje ir Strasbūre...

Tad kartais neįmanoma suvokti, ko mes, europiečiai, norime iš Azerbaidžano. Raginame išguiti korupciją? Bet kai oficialusis Baku iš ministro pareigų išmeta valdininką, įtariamą neteisėtomis finansinėmis operacijomis, Europa čia pat įžvelgia nukrypimą nuo demokratijos normų. Keletą metų iš eilės Europa priekaištavo šiai valstybei, kad tokio žmogaus nevalia laikyti ministro poste. Kritikuodama Azerbaidžano valdžią Europa rėmėsi azerbaidžanietiškos opozicijos surinktais duomenimis. Bet kai Azerbaidžano teisėsauga tam pareigūnui iškėlė baudžiamąją bylą, Europa netrukus suėmimą įvardino „antidemokratišku elgesiu“.

Ir tokių kuriozinių situacijų – ne viena.

Europietiški tendencingumai

Tačiau keisčiausia, kad europarlamentaras P.Auštrevičius, kalbėdamas apie padėtį Užkaukazės regione, linkęs matyti tik Azerbaidžano nuodėmes. Prisiminkime tą žurnalistės Ritos Miliūtės laidą „Teisė žinoti“ (LRT televizija), kurioje su kitais politikais P.Auštrevičius vasaros pabaigoje diskutavo dėl ES plėtros į Rytus perspektyvas. Mano supratimu, ponas P.Auštrevičius buvo linkęs bet kokia kaina į Europą tempti Rusijos karines bazes įsileidusią, Kalnų Karabachą iš Azerbaidžano su rusų kariškių pagalba atplėšusią Armėniją. O Azerbaidžaną, kuris iš savo kaimynių nėra atėmęs nė pėdos žemės ir su visais kaimynais siekia draugiškai gyventi, savo humanitariniais bei sportiniais renginiais nuoširdžiai, nesavanaudiškai trokšta sudominti Europą, – peikė kaip neva antidemokratišką valstybę.

Tad leiskite paklausti: kada gi idealia demokratine valstybe tapo Armėnija? Tarptautines sporto žaidynes, tarptautinius humanitarinius forumus organizuojantis, rusų karinių bazių neturintis Azerbaidžanas – blogesnis už kaimynus su rusų ginkluotosiomis pajėgmis puldinėjančią Armėniją? Kam gi neaišku, kad be Rusijos kariuomenės pagalbos Armėnija nebūtų pajėgusi užgrobti Kalnų Karabacho? Kam gi nežinoma, kad armėnai į turkiškas, azerbaidžanietiškas ir gruziniškas žemes carinės Rusijos buvo perkeliami dirbtinai, sąmoningai? Kremliui rūpėjo šiame musulmoniškame regione turėti savąjį Trojos arklį. Panašų į tuos Trojos arklius, kurie buvo kuriami Baltijos valstybėse, Moldovoje, Ukrainoje. Tvirtinantiems, jog Kalnų Karabachas  - armėniška teritorija, būtų galima priminti, jog 20-ojo amžiaus pradžioje net šiandieninės Armėnijos sostinė Jerevanas buvo beveik vien azerbaidžanietiškas miestas.

Apie Jerevano musulmonišką – azerbaidžanietišką kilmę byloja kad ir senosios graviūros ir paveikslai. Atkreipkime dėmesį į žymaus rusų dailininko batalisto Franco Rubo paveikslą „Erivano atidavimas 1827 metų spalio 1“. Šio dailininko 1893 metais tapytoje drobėje įamžintas vaizdas, kaip anuomet atrodė Erivano miestas – tvirtovė. Paveikslas byloja, jog Erivanas, vėliau armėnų pavadintas Jerevanu, 1893-aisiais buvo musulmoniškas. Tolumoje – vien musulmoniškų maldos namų kupolai. Nejaugi kaltinsime dailininką melavus? Menininkas tapė tai, ką matė.

Toji drobė – puikus įrodymas, jog šiandieninės Armėnijos sostinė Jerevanas prieš du šimtmečius buvo musulmoniška. Musulmoniškos architektūros statiniai, įskaitant ir tvirtovę, išliko iki pat XX amžiaus ketvirtojo – penktojo dešimtmečių.

Armėnų pabėgėlio pasakojimas

Tad nuoširdžiai nesuprantu, ko siekia europarlamentaras P.Auštrevičius, kritikuodamas Azerbaidžaną ir nekritikuodamas Armėnijos? Paprašiau interviu. Kol kas – mirtina tyla.

O juk klausimų susikaupė dešimtys. Pavyzdžiui, norėtųsi paklausti, ką Armėnijos simpatikai tiek Lietuvoje, tiek ir kitose ES valstybėse mano apie neseniai į Azerbaidžaną pabėgusio ir politinio prieglobsčio Azerbaidžane paprašiusio armėno Vano Martiposiano pareiškimus. Šis į Baku iš Armėnijos rugsėjo mėnesį pasitraukęs armėnas viešai kritikuoja „kruviną Armėnijos prezidento Sargsiano režimą“, oficialųjų Jerevaną kaltina „milžiniška korupcija“.

Duodamas viešą interviu bėglys iš Armėnijos informavo, kaip Armėnijoje buvo sumušta jo žmona ir jis pats vien už tai, kad drįso kritikuoti Armėnijos vadovybę. Beje, žmona neteko kūdikio. Be kita ko, jie buvo sumušti net ne gatvėje, o savo namuose. Kada demokratijos padėtimi Azerbaidžane nuolat besidomintys žmogaus teisių gynėjai pasidomės, kas gi iš tiesų dedasi Armėnijoje?

Įtariu, kad niekada. Į Azerbaidžaną pasitraukusio V.Martiposiano pasakojimus greičiausiai stengsis kuo greičiau pamiršti, kaip pamiršo ir Armėnijos nelaisvėje kalinčių azerbaidžaniečių kančias. Omenyje turiu net ne azerbaidžaniečių karius (tokių – irgi esama), o jaunuolį, vos keturiolikos metų azerbaidžanietį, kurį armėnų generolas keletą metų laikė savo namuose kaip vergą, ir tuos azerbaidžaniečių vyrus, kurie praėjusiais metais patraukė į armėnų okupuotas žemes aplankyti artimųjų kapų.

Beje, politinį prieglobstį Azerbaidžane gavęs armėnas V.Martiposianas mano, jog jei Azerbaidžanas atidarytų sienas, į Azerbaidžaną iš Armėnijos plūstelėtų dešimtys tūkstančių armėnų, mat Armėnijoje gyventi jau - nebeįmanoma. Ten skurdas, diktatūra, kyšiai ir jokių perspektyvų. Pabėgusiojo manymu, Azerbaidžane tikrai daugiau laisvių, tvarkos ir padorumo. Jo žiniomis, iš Baku surengtų Europos žaidynių sugrįžę armėnų sportininkai buvo verčiami apie azerbaidžaniečius rašyti paskvilius.

Jei Armėnijoje būtų bent šiek tiek demokratijos, tai paaiškėtų ir dar viena Armėnijos lobistams Europoje neparanki tiesa – esama armėnų, kurie norėtų gyventi būtent Azerbaidžanui priklausančiame Kalnų Karabache.

Todėl ir klausiu – kada liausimės pataikavę Armėnijai?

Slaptai.lt nuotraukoje: komentaro autorius žurnalistas Gintaras Visockas.

2015.10.01; 13:47

Sirija. Rusija – samdomo budelio rolėje

Po padėtį Sirijoje reziumuojančių B. Obamos ir V. Putino kalbų JT Generalinėje Asamblėjoje tapo akivaizdu, kad JAV ir jos vadovaujamos koalicijos bei neva savarankiškai veikiančios Rusijos susidūrimas su Nepripažinta Islamo valstybe (NIV) neišvengiamas, nes NIV turi būti sunaikinta.

Vakarų sąjungininkai Koalicijoje tebesitiki pergalingo sąjungininkų musulmonų motorizuotų pėstininkų žygio per NIV teritoriją. Patys jie kol kas savo sausumos kariuomenių siųsti nei į Siriją, nei į Iraką nežada.

Vakarai ir Rusija gali sulaukti teroro aktų

Norinčių žygiuoti „išlaisvinti“ per 10 milijonų arabų, daugiausiai sunitų, iš „teroristų“ nelaisvės kol kas neatsiranda.  Kol kas Koalicija metodiškai bombarduoja NIV objektus.

Metodišką bombardavimą neišvengiamai palydi civilių gyventojų, moterų ir vaikų žūtys ir natūraliai kylanti nauja (po Irako okupacijos) pykčio ir keršto amerikiečiams bei europiečiams troškimo banga.

Atkreiptinas dėmesys, kad iki šiol NIV „teroristai“ neįvykdė nei vieno teroro akto NATO, Europos Sąjungos valstybių, Rusijos teritorijoje, susijusio su įvykiais Sirijoje ar Irake.

Ar trūks ir kada NIV kantrybė, tiksliai niekas nežino, bet tikimybė, kad taip įvyks, ne nulinė.

JAV yra geriausiai pasiruošusios užbėgti už akių  teroro aktams savo teritorijoje. Rugsėjo 11 privertė daug ką peržiūrėti. Tačiau ir JAV šimtaprocentinių saugumo garantijų niekas neduoda.

Savo akimis pamačiusi, kokia nekontroliuojama yra Europos Sąjungos pietinė siena, per kurią dešimtimis tūkstančių plūsta pabėgėliai, Prancūzija, kuri pirmoji iš ES valstybių pradėjo bombarduoti NIV teritoriją, turėtų rimtai susirūpinti savo pačios saugumu. Jei tiek pabėgėlių sugeba prasibrauti, tai ką jau kalbėti apie sprogmenis ir kitokią teroristų techniką...

Technologiškai ir ekonomiškai atsilikusios Rusijos Maskva apskritai atrodo apgailėtinai. Miestas, kuriame klesti korupcija, kuriame galima nusipirkti bet kokį valstybės tarnautoją ar pareigūną, kad patektum su kroviniu ten, kur nori, yra tiesiog „aukso gysla“ teroristams. Net JAV valstybės sekretorius Johnas Kerry įspėjo Putiną, kad užpuolęs B. Assadui opozicinius sunitus jis gali tapti jų radikalų taikiniu. Kas be ko, pastarieji dar anksčiau pažadėjo V. Putinui „Afganistaną“.

Ką rodo rugsėjo 30 d. naujienos

Paskutinę rugsėjo dieną Rusija pradėjo savo „misiją“ Sirijoje, bombarduodama objektus Homso, Hamo ir Latakijos provincijose  ten, kuri dominuoja ginkluota opozicija B. Assadui. Liudininkai jau pranešė apie per 60 žuvusių civilių, tarp jų – moterų ir vaikų, kurių šiurpios nuotraukos momentaliai pasklido interneto erdvėje. Ir tai tik pirminiai duomenys. B. Obama viešai yra kalbėjęs, kad tikisi prikalbinti ginkluotą opoziciją atsukti ginklus prieš NIV.

Prisimenant, kaip Putinas bombardavo Grozną, nušluodamas jį visą nuo žemės paviršiaus su moterimis ir vaikais, panašu, kad analogiškam reikalui jį ir pakvietė į Siriją. Kruvinam budelio darbui, kurio kiti nenorėtų atlikti.

Po barbariškų Rusijos bombonešių antskrydžių Pentagonas pasiūlė V. Putinui ... diskutuoti. O pats tuo metu bombardavo NIV kontroliuojamą strateginio miesto Aleppo dalį. Apie aukas nepranešama.

Taigi darbai, atrodo, pasiskirstyti. Rusija, JAV viešumoje piktinantis, šluoja kaip moka nuo paviršiaus ginkluotos opozicijos Assadui gyvenamus miestų rajonus,  Koalicija – NIV objektus.

Tai gal B. Obamos planas labai paprastas? Ypač jei remtis V. Putino pareiškimu, kad jis tol bombarduos Sirijoje, kol Assado armija nepradės puolamųjų operacijų sausumoje. O pradės, matyt, kai Putinas „kiliminiais“ bombardavimais nepaliks ginkluotos opozicijos miestuose akmens ant akmens, kaip Grozne. 

Pagal tokį B. Obamos planą ginkluota opozicija, kuri žymiai silpnesnė, negu NIV, turėtų būti B. Assado sausumos kariuomenės ir V. Putino aviacijos kuo greičiau sutriuškinta. Po to B. Assadas patrauktų į NIV teritoriją, palaikomas iš oro ir V. Putino ir B. Obamos aviacijos. Vėliau sausumoje galbūt įsidrąsintų kiti Koalicijos partneriai musulmonai. O visa kita, B. Obamos pažadai, kad B. Assadas sėdės Hagos teisme, pasipiktinimai Putino veiksmais ir t.t., tiesiog pasaulio kvailinimas. Nesinorėtų tuo tikėti, bet...

Bet jei taip yra, tai, atrodo, padaryta klaida. Reikėjo V. Putinui griežtai nurodyti dėl įvaizdžio bombardavimą pradėti nuo NIV.

Dabar, vadovaujantis karo logika, galima prognozuoti, kad ginkluota opozicija Assadui nedelsdama prisijungs prie NIV ir jos kariuomenės, puls ir ginsis nuo Putino ir Assado bendrom jėgom. O tai reikštų, kad NIV, dėl kurios yra abejonių, ar ji esant dabartinėms aplinkybėms apskritai nugalima, dar labiau sustiprėtų.  

Žinoma, viskas sudėtingiau. Ką darys kurdai, Iranas, Turkija ir t.t.

Šiaip ar taip, stebėtinai greitai pasitvirtino pavienių analitikų prognozės, kad JAV užsispyrimas nesiderėti su NIV, bet ją sunaikinti, ir V. Putino pakvietimas į kompaniją nieko gero neduos.

Nuotraukoje: per Rusijos bombardavimus nukentėję civiliai žmonės.

2015.10.01; 05:26

Prof. Boguslavas Gruževskis: „Kodėl ekonomika auga, o vidutinis darbo užmokestis – ne“

Lietuvoje – rinkos ekonomika. Lietuvoje – demokratinė santvarka. Lietuva nūnai gali didžiuotis turinti net vieną stipriausių regiono ekonomikų. 

Tačiau kodėl stiprėjant ekonomikai neskuba augti vidutinis lietuvių darbo užmokestis? Kodėl mūsų valstybėje, turinčioje užtektinai aukštus darbo našumo rodiklius, atlyginimai - maži, o šalyse, kur darbo našumas silpnėja, uždarbiai auga?

Į portalo Slaptai.lt klausimus atsako Vilniaus Universiteto Socialinio darbo katedros profesorius, Lietuvos socialinių tyrimų centro darbo rinkos tyrimų insituto vadovas Boguslavas GRUŽEVSKIS.

Tai – pirmasis videointerviu. Artimiausiu metu bus paskelbti dar du prof. Boguslavo Gruževskio komentarai: „Lietuviškojo skurdo ypatumai“ ir „Didžiausius karus bei socialinius neramumus sukelia turtinė nelygybė“.

Šio videointerviu trukmė – 16 min. Rekomenduojame įsidiegti VLC video grotuvą, kuris turi visus filmo peržiūrai reikalingus video kodavimo paketus: https://www.videolan.org/vlc/index.lt.html.

 

2015.09.30; 06:18

 

Sekmadieniniai pamąstymai. Patikimiausias politinis projektas

Autorius: Vytautas Visockas • Paskelbta . skyrius – Aktualijos

Deja, ir šiandien nėra aktualesnių temų už tą, kuri jau taip įkyrėjusi. Pabėgėliai, pabėgėliai, pabėgėliai... Niekur nuo jų nepabėgsi, nepasislėpsi, kaip nuo...

Palyginimų ant liežuvio galo daug, bet už kiekvieną gali susilaukti žurnalo „IQ“ redaktoriaus Ovidijaus Lukošiaus paniekos ir pasmerkimo. Jis rašo: „Neįmanoma sugalvoti veiksmingesnio būdo pritildyti feisbuko demagogus, kaip unikalūs reportažai iš pabėgėlių stovyklų ar interviu su Lietuvoje įsitvirtinusiais kitataučiais“.

Ar lapkričio 18-oji taps Lietuvių kalbos diena?

Autorius: Slaptai.lt • Paskelbta . skyrius – Gerbkime lietuvių kalbą

Seimas pradeda įgyvendinti poeto Justino Marcinkevičiaus testamentą – saugoti bei ginti lietuvių kalbą

Lietuvos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas rugsėjo 30 d. posėdyje svarstė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – VLKK) iniciatyvą – rengti Lietuvių kalbos dienas. Atsižvelgiant į lietuvių bendruomenių užsienyje veiklos specifiką, programa lietuvių kalbai paminėti galėtų būti atliekama laikotarpiu tarp dviejų Lietuvai svarbių švenčių – nuo vasario 16 d. iki kovo 11 d. Šiuo laikotarpiu – vasario 21 d. – minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena.

Suvokimai. Kvazibrazinepriklausomybė

Autorius: Petras Dirgėla • Paskelbta . skyrius – Aktualijos

Šiandien portalas Slaptai.lt skelbia rašytojo Petro Dirgėlos (1947 – 2015) straipsnį „Kvazibrazinepriklausomybė“. Šis rašinys dienos šviesą pirmą kartą išvydo 1997 birželio 10 dieną. Jis priklauso esė ciklui „Suvokimai“. Rašytojas kūrė juos 1997 – 1999 metais (pirmą kartą paskelbti „Valstiečių laikraštyje“).

„Suvokimus“ sudaro per šimtas tekstų. Daugumą jų numatę paskelbti. Manome, kad daugelis istorinius romanus kūrusio rašytojo Petro Dirgėlos minčių nepraradusios aktualumo ir šiandien. Keičiasi prezidentai, premjerai, keičiasi datos, įmonių, partijų pavadinimai, o esmė – juk ta pati. Iškovoti nepriklausomybę gyvenant tarp didžiųjų galybių – labai sunku. Bet dar sunkiau išsaugoti nepriklausomybę jos neišmainant į gražius blizgučius.

LEU Mokytojų dienos proga surengė susimąstyti verčiančią socialinę akciją

Autorius: Lietuvos Edukologijos Universitetas • Paskelbta . skyrius – Fotoreportažai

Lietuvos edukologijos universitetas (LEU), siekdamas atkreipti dėmesį į mokytojo profesijos svarbą ir minėdamas 80-ąjį jubiliejų, Mokytojų dienos proga surengė fotosesiją „Mokytojo galia“.

Idėjos autorius LEU Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas Tomas Petryla teigia, kad 2015-ieji universitetui yra ypatingi – prabėgo 80 metų nuo tada, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1935 m. įsteigė pirmąją aukštąją pedagoginę mokyklą – dvimetį pedagoginį institutą.

Kada liausimės pataikavę Armėnijai

Autorius: Gintaras Visockas • Paskelbta . skyrius – Politinės intrigos

Lietuviai – drąsi tauta. Nebijome kritikuoti nei pačių didžiausių, nei pačių agresyviausių valstybių. Vieni iš mūsų kritikuoja Rusiją, kiti peikia JAV, treti priekaištauja Europos Sąjungai. Jeigu reikia, lietuviai išbars net Kiniją... Įspūdis toks, kad Lietuva elgiasi kaip tikrai laisva šalis.

Draudžiama tema

Ir vis dėlto pasaulio žemėlapyje esama valstybės, kuri mums – tabu. Vengiame ją kritikuoti. Nenorime jos kritikuoti. Apie ją – arba gerai, arba nieko. Jeigu ir piktinamės, tai atsargiai, švelniai, girdi, ji „kitaip negalinti“, mat gyvena šalia pikto, neva ją bet kada užpulti galinčio kaimyno.

Prof. Boguslavas Gruževskis – apie lietuviškojo skurdo ypatumus

Autorius: Slaptai.lt • Paskelbta . skyrius – Videonaujienos

Niekam neapsiverstų liežuvis tvirtinti, jog Lietuvoje nėra rinkos ekonomikos.

Lietuva taip pat pelnytai didžiuojasi turinti vieną stipriausių regiono ekonomikų. 

Tačiau kodėl stiprėjant ekonomikai net 20 proc. gyventojų skursta? Kodėl tiek daug lietuvių emigruoja į svetimas šalis? Kodėl tiek daug lietuvių mieliau renkasi socialines pašalpas nei darbą?  

Į portalo Slaptai.lt klausimus atsako Vilniaus Universiteto Socialinio darbo katedros profesorius, Lietuvos socialinių tyrimų centro darbo rinkos tyrimų insituto vadovas Boguslavas GRUŽEVSKIS.

Tai – antrasis videointerviu (pirmasis – „Kodėl ekonomika auga, o vidutinis darbo užmokestis – ne“). Artimiausiu metu bus paskelbtas trečiasis prof. Boguslavo Gruževskio komentaras: „Didžiausius karus bei socialinius neramumus sukelia turtinė nelygybė“.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje

Autorius: Prezidentė Dalia Grybauskaitė • Paskelbta . skyrius – Aktualijos

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje „Jungtinės Tautos mini savo 70-metį: ateities planai užtikrinant taiką, saugumą ir žmogaus teises“

Prezidentė Dalia GRYBAUSKAITĖ

Jungtinių Tautų (JT) 70-osios metinės – tai proga atnaujinti savo įsipareigojimus laikytis JT Chartijos idealų ir principų.

Sirija. Rusija – samdomo budelio rolėje

Autorius: Kastytis Stalioraitis • Paskelbta . skyrius – Politinės intrigos

Po padėtį Sirijoje reziumuojančių B. Obamos ir V. Putino kalbų JT Generalinėje Asamblėjoje tapo akivaizdu, kad JAV ir jos vadovaujamos koalicijos bei neva savarankiškai veikiančios Rusijos susidūrimas su Nepripažinta Islamo valstybe (NIV) neišvengiamas, nes NIV turi būti sunaikinta.

Vakarų sąjungininkai Koalicijoje tebesitiki pergalingo sąjungininkų musulmonų motorizuotų pėstininkų žygio per NIV teritoriją. Patys jie kol kas savo sausumos kariuomenių siųsti nei į Siriją, nei į Iraką nežada.

Vakarai ir Rusija gali sulaukti teroro aktų

Baigėsi trečiasis trumposios prozos konkursas „Mano miesto paslaptis“

Autorius: LEU informacija • Paskelbta . skyrius – Aktualijos

Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) rengiami moksleivių trumposios prozos konkursai vyksta jau trečius metus. Dar pirmaisiais metais konkursas sulaukė didelio moksleivių ir mokytojų dėmesio iš visos Lietuvos. Konkurso organizatoriai kasmet X–XII klasių moksleiviams siūlo kurti tam tikra tema.

Konkursų iniciatorė, koordinatorė Aneta Raževaitė-Anra teigia, kad, galvodama konkurso temų pavadinimus, siekia, jog temos leistų fantazuoti, interpretuoti, originaliai žvelgti į savo tekstus ir nespraustų į rėmus.

Slaptai rekomenduoja

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.